Dbam o świat i siebie - decyzje młodych ludzi o małżeństwie, rodzinie i potomstwie. Cel Projektu

Celem projektu jest przygotowanie kampanii społecznej, która przyczyni się do rozpoczęcia procesu zmiany nastawienia oraz zmiany intencji behawioralnych w odniesieniu do decyzji prokreacyjnych. 

Przygotowując strategię komunikacji, chcemy poznać jak najlepiej grupę docelową, zrozumieć jej zwyczaje i zachowania. To klucz do odpowiedniego dopasowania do niej tworzonych treści. Ważne jest dla nas właściwe dobranie platform, na których będą prowadzone działania. 

Grupa docelowa to osoby, dla których cyfryzacja jest codziennością. Chcemy zadbać, aby komunikacja była autentyczna i transparentna – odbiorcy w grupie wiekowej 15-28 l. nie lubią niejasnego przekazu i są krytyczni względem komunikatów, jakie do nich trafiają.